โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดโครงการเยาวชนนักเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ทะเลสวยงาม ปลูกจิตสำนึกต่อยอด เป็นอาชีพ การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า
 คณะผู้บริหาร และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำทะเลสวยงาม ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ทางสถานีวิจัยประมง ศรีราชา จัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึง สภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติ และพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำทะเลสวยงาม ในอ่าวศรีราชา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนเกิดความรักษ์ สิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถ ทำเป็นงานอดิเรก หรือ ต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยง วิจัย พันธุ์สัตว์น้ำทะเล พันธุ์พืช ทะเล สวยงาม เป็นอาชีพได้ในอนาคต ภายในโครงการ มีนักวิชาการพันธุ์สัตว์น้ำทะเล จากสถานีวิจัยประมงศรีราชา มาให้ความรู้ บรรยาย การดำรงชีวิต อุปนิสัย ลักษณะทางกายภาพ พันธุ์ปลาทะเล สวยงาม หลากหลายชนิด ที่มักพบในอ่าวศรีราชา พร้อมนำนักเรียนเยี่ยมชม บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์พืชทะเล ภายในศูนย์ 
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563