พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ เข้าร่วมแห่ เทียนจำนำพรรษา พระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า
 ที่ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ได้มีพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อถวายแด่ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อำเภอศรีราชา โดยได้อัญเชิญเทียนพระราชทาน เริ่มจากที่ว่าการอำเภอศรีราชา เดินทางมายัง สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จากนั้น นายวันชาติ วรรณพราห์ม ปลัดอำเภอศรีราชา ประธานในพิธีได้จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแด่ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม ซึ่งเป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้น มีการกล่าวคำถวายเทียนจำนำพรรษา และ ถวายต้นเทียนพรรษาส่วนอื่น ที่พุทธศาสนิกชนได้เตรียมมา พร้อมรับศีล รับพรจากพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษาปีนี้ ทั้งนี้การถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ของ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนคนไทย ได้มีการเรียนรู้ธรรมะอย่างใกล้ชิด ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์     และ ความคิด สามารถน้อมนำเอาหลักธรรมกลับไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563