เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา
ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีปัญหาทางด้านสายตาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน และอาจส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมอื่นๆ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา และทำให้ผู้ที่ได้รับมอบแว่นสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563