เทศบาลนครแหลมฉบัง โครงการฝึกอบรบสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลร่วมรับผิดชอบ" สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรบสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นำประสบการณ์แนวคิด วิสัยทัศน์ มานำเสนอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดในการทำงานของแต่ละชุมชน ซึ่งนำมาสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป โดยมีการศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเทศบาลจังหวัดภาคใต้ (จังหวัดพังงา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563