สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลบางพระ เรียกตัวแทนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางพระ ชี้แจงเพื่อหาแนวทางร่วมกันดำเนินงานต่อ พร้อมปลุกจิตสำนึกสมาชิกในการชำระเงินที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายไพรัตน์ โพธิ์งาม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้สูงอายุตำบลบางพระ ป็นประธานในการชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บางพระ ประจำปี 2560 โดยเรียกตัวแทนสมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม รับฟังวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสมาคม หลังที่มีการแต่งตั้ง นายกสมาคมคนใหม่ โดยชี้แจ้งสมาชิก รายเก่า ที่ขาดส่งการชำระเงินเข้ากองทุน เป็นระยะเวลานาน ให้มาติดต่อเพื่อป้องกันสิทธิ์ เมื่อหากสมาชิก เกิดเจ็บป่วย ล้มตาย แล้วมาเรียกร้องสิทธิ์ขอรับการช่วยเหลือจากสมาคม ต่อรายเป็นจำนวน 54,000 บาท  ซึ่งขณะนี้สมาคมกำลังประสบปัญหาหนัก เกี่ยวกับ การขาดส่งเงิน หรือติดต่อ สมาชิกเก่า ไม่ได้หลายราย ทางคณะกรรมการสมาคมจึงต้องมีความจำเป็นออกหนังสือแจ้งเตือน การชำระเงิน ให้กับทางสมาชิก ที่ขาดส่ง เพื่อเตือนความจำ และ ป้องกันสิทธิ์ ของตนเองไม่ให้ขาดหาย  ซึ่งปัจจุบัน สมาคมดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี มีสมาชิกมากขึ้น 2,359 ราย หากบุคคลใด ที่มีภูมิลำเนาในตำบลบางพระ สนใจ ก็สามารถมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมได้ เพื่อประโยชน์ของตนยามเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต สอบถามรายละเอียด และคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสมาคม ชั้นล่างเทศบาลตำบลบางพระ ในวันและเวลาราชการสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563