โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาแห่งคณะเซนต์คาเบรียลที่หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ฯพณฯ พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพวงษ์ จรัสศรี ประมุข สังฆมณฑลจันทรบุรี  พร้อมคณะอธิการ ภราดา และ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมงานพิธีมิสซาขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าเนื่องในโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาแห่งคณะเซนต์คาเบรียล เพื่อเป็นการขอบพระคุณ และ ภาวะนาจิตรำลึก พระคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงชี้ทางแสงสว่างแก่ชาวคริสตจักร และ ชาวโลก แห่งคณะเซนต์คาเบรียล พร้อมรับชมวีดีทัศน์ ประวัติของ นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  นอกจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้ว ภายในพิธี ภราดา ด๊อกเตอร์ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และ ประพฤติดี ในสายชั้นต่าง ๆ ด้วย และในโอกาสนี้ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  ดังนี้
ลำดับที่ 1 ทุนบุตรบุคลากรครู         มีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 86 ทุน    รวมเป็นเงิน 2,419,683 บาท
ลำดับที่ 2 ทุนบุตรบุคลากรพนักงาน  มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 14 ทุน  รวมเป็นเงิน 478,595 บาท
ลำดับที่ 3 ทุนบ้านเณรคามิลเลียน    มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 33 ทุน  รวมเป็นเงิน 188,100 บาท
ลำดับที่ 4 ทุนบ้านเณรมหาไถ่          มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 31 ทุน รวมเป็นเงิน 176,700 บาท
ลำดับที่ 5 ทุนบ้านเณรยุวนิส            มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 62 ทุน รวมเป็นเงิน 359,100 บาท
ลำดับที่ 6 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 8 ทุน  รวมเป็นเงิน 845,484 บาท
ลำดับที่ 7 ทุนนักกีฬาโครงการพิเศษ  มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 99 ทุน รวมเป็นเงิน 10,703,947 บาท
ลำดับที่ 8 ทุนเทโอฟาน              มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 27 ทุน รวมเป็นเงิน 810,000 บาท  
ลำดับที่ 9  ทุนโฮโนร่า               มีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท 
และลำดับที่ 10 ทุนโดนาเซียง          มีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 26 ทุน รวมเป็นเงิน 523,092 บาท 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563