บรรยากาศงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ช่วงวันหยุดยาว สุดคึกคัก นักท่องเที่ยว ออกเดินชมผลงาน และนวัตกรรมทางการเกษตร จากนิสิต นักศึกษา ที่มาเข้าร่วมงาน
  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัด กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี การเกษตร   งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560   ขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ  ปีนี้อย่างยิ่งใหญ่  บรรยากาศภายในงานเกษตรแห่งชาติ ในช่วงวันหยุด นักขัตฤกษ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทศสานาปีนี้นั้น สุดคึกคัก ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ออกเดินเที่ยวชมงาน การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ของนิสิต นักศึกษา ที่พร้อมแสดงความสามารถ ในด้านต่าง ๆ นอกเนื่องจากในสาขาวิชาที่ตนเรียน การแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี ทางการเกษตร  การปศุสัตว์   การแข่งขันงานวิชาการ ทางการเกษตร ของสถานบันต่าง ๆ   ซุ้มกิจกรรม อาหาร  บูทจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ผลไม้ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร  พร้อมบูทกิจกรรมจาก หน่วยงานท้องถิ่น การจัดแสดงสัตว์  จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว   และ อื่น ๆ อีกมากมาย  สำหรับงานวันเกษตรแห่งชาติ ปีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2560   ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563