วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รพลึกถึงพระคุณของครูให้มากยิ่งขึ้น
 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี บรรดานักเรียนนักศึกษา กว่า 1,000 คน ของสถาบัน ได้ร่วมกันเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  กันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่ง การไหว้ครูนั่นคือการที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับ นับถืออาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ที่จะสั่งสอนศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาการความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ และ พิธีไหว้ครูนั้น ยังเป็นการรักษาไว้ซึ่ง วัฒนธรรมอันดีงาม ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และ รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ สอนให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ทางวิทยาลัยยังได้มีการประกวดพานไหว้ครูประเภทความคิดสร้างสรรค์  พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี แต่งกายดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนนักเรียน ต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563