โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรมเปิดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560ที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม จังหวัดชลบุรี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี พระอาจารย์ธรรมธร กิตติสาโร รองเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ให้เกียรติมาเป็น พระวิทยากร พร้องนำคณะสงฆ์ เข้าร่วมอบรม เด็ก ในครั้งนี้ โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมที่ดี ให้กับเด็ก เพื่อจรรโลงความมั่นคงในสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เกิดความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา และเข้าใจหลักคำสอน ได้อย่างถูกต้อง  ให้เกิดความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ความสามัคคีในหมู่คณะ และครอบครัว ฝึกฝนให้นักเรียน กล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลอง การทำความดี   ซึ่งการบรรยายนั้น ทางพระวิทยากร ได้สั่งสอน ค่านิยมของชาวพุทธ กิริยา ท่าทาง ความสำรวจ เมือพบพระสงฆ์ และ ผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน เอง เด็กสมัยใหม่ มักจะละเลย และไม่รู้ กิริยา ท่าทาง ที่ถูกต้อง จึงทำให้ ห่างไกลพระพุทธศาสนา พร้อมสอดแทรก มุขตลก ในคำสอน ต่าง ๆ ในการบรรยาย สร้างความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ ไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย ในการรับฟัง และเข้าถึงพระพุทธศาสนา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563