โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดกิจกรรมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จังหวัดชลบุรี นางรจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พร้อมคณะครูภาควิชา พระพุทธศาสนา  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี นายจิระ   จักกะภาพ  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  ฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ นักเรียน และเยาวชนได้ สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติ ที่เป็นแบบอย่างอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชน โดยภายในกิจกรรม ทางคณะสงฆ์ วัดศรีมหาราชา ได้ให้นักเรียน นำเทียนต้นเล็ก  มาร่วมกันหลอม เป็นเทียนต้นใหญ่  เพื่อที่จะนำไปถวายวัดต่าง  ๆในเขตเมืองศรีราชา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ช่วงสุดสัปดาห์นี้

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563