องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเปิดโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับชุมชนหินเพลิง หมู่ที่ 10ที่ทำการชุมชนหินเพลิง หมู่ที่ 10  ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    กองสาธารณะสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เปิดโครงการธนาคารขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560  วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชน รู้จักการคัดแยกขยะภายในภาคครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี พร้อม เสริมสร้างจิตสำนึก และ บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี ในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน ที่เกิดในปัจจุบัน  และยังสอดแทรกเทคนิคการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเพิ่มมูลค่า และ การสร้างแรงจูงใจ  ในการมีส่วนร่วม กับธนาคารขยะชุมชน ที่ทางภาครัฐก่อตั้งขึ้น  ซึ่สำหรับโครงการดังกล่าว มีหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการอยู่เพียง  4 หมู่บ้าน โดยทางเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ รับซื้อขยะ ภาคครัวเรือน ตามหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงทุกสัปดาห์ สุดท้ายสิ้นเดือน รายได้จากการขายขยะ ของสมาชิกชุมชน จะถูก เก็บไว้ในบัญชี ธนาคารขยะ หากสมาชิกท่านใด มีความเดือดร้อน ก็สามารถมาเบิกเงินจากการขายขยะ เพื่อนำไปใช้ได้ต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563