โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เปิดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล 14TH Queen Savang Vadhana Memorial Hospital Conference Cardiorenal Metabolic Forum
 ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติคุณชัยเวช นุชประยูร  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล     14 TH Queen Savang Vadhana Memorial Hospital Conference Cardiorenal Metabolic Forum  งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความเข้าใจในกลุ่มโรคทางเมตาบอลิค ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานในระบบหัวใจ และ หลอดเลือด รวมทั้งโรคไต อันประกอบด้วยกลุ่มโรค อาทิ โรคอ้วนไขมันในเลือดผิดปกติ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและภาวะดื้อต่ออินซูลีน  ซึ่งภาวะ การผิดปกติทางเมตาบอลิค เหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญต่อการทำงานของหัวใจ และไตอันนำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ของอวัยวะทั้งสองอย่างนี้ ขึ้นได้แก่ หลอดเลือดหัวใจตีบ และหัวใจล้มเหลว โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ภายในงาน จัดให้มีการสัมมนา บรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กลุ่มโรค เมตาบอลิค จากนักวิชาการทางการแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศ อีกทั้งยังมีการออกบูทกิจกรรมแสดง นวัตกรรมทางการแพทย์ การพยาบาล สินค้าอนุรักษ์พลังงาน และเครื่องมือทางการแพทย์ ใช้กับผู้ป่วย ในกลุ่มโรคเมตาบอลิค
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563