โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระจัดพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ จังหวัดชลบุรี นางสาวพรทิพย์ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงานวันสถาปนาคณะลูกเสือ และ เนตรนารี พร้อมจัด พิธีเดินสวนสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา      ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  องค์ประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และถวายเป็นพะราชกุศลเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  28 กรกฏาคม 2560   อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงออกถึง ความกัตญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณีย์กิจ การลูกเสือไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตามกฎ และ ปฏิญาณ ของลูกเสือ 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563