สมาคมแม่บ้านตำรวจเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1 เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพเสริมสร้างความมั่นคงของชาติได้
 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี นางปทุมทิพย์ สุภานันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1 โดยมีนางสุมาลี รอดบางยาง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2  กลุ่มแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม จำนวน 320 คน อายุระหว่าง 8-14 ปี เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

โครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย รุ่นที่ 1 เป็นดครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ และระบอบประชาธิปไตร นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักสามัคคี รู้จักเคารพกฏหมาย เคารพในสิทธิของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ เป็นการให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตลอดจนหน่วยงานหลายฝ่ายมาใหเความรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะอยู่ในกรอบแห่งความดี เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมส่วนรวม เสริมสร้างความมั่นคงของชาติสืบต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563