มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดอบรม"พัฒนาบุคลิกภาพภายในด้วย DISC และบุคลิกภาพภายนอกดูดีมีสไตล์ Look Smart"วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 นางสาวนุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพภายในด้วย DISC และบุคลิกภาพภายนอกดูดีมีสไตล์ Look Smart" ร่วมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ The Smart Wealth Inst. (สพสว.) โดยวิทยากร อ.กัมพล - อ.รัตน์สุดา ราชวงษ์ อ.นพรุจ โลหะวชิรพันธ์ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563