องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเปิดโครงการเยาวชนวัยใส ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ที่ห้องประชุมตะวันฉาย อาคารอเนกประสงค์ และ กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จังหวัดชลบุรี นางวิไลวัลย์ นิลคุปย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนวัยใส ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจุบันในพื้นที่ตำบลบางพระ กำลังเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีแรงงานทั้งชาวไทย และ ต่างด้าว โยกย้ายถิ่นฐาน เข้ามา อยู่อาศัย และ ประกอบสัมมาอาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมถึง ตามแหล่งท่องเที่ยว มากขึ้น ส่งผลให้มีการควบคุมปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ได้ยากขึ้น อีกทั่ง กลุ่มเด็ก และเยาวชน เป็นกลุ่มที่กำลัง อยากรู้ อยากลอง และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลกระทบต่อสังคม และครอบครัว โครงการดั่งกล่าว จึงสอดแทรกเนื้อหา การสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างแกนนำป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุข ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติ วิทยากร เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรศรีราชามาบรรยาย และเล่าให้ฟังถึงปัญหายาเสพติด และคดียาเสพติดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563