โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ส่งเสริมให้เยาวชน รู้จักระบอบประชาธิปไตย ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครู ในทุกสายชั้น ร่วมกันจัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เด็ก และเยาวชน รู้การความสำคัญ ของระบอบประชาธิปไตย ในการใช้สิทธิ์ ใช้เลือกเลือกตั้ง อีกทั้งยังเปิดโอกาส ให้ตัวแทนนักเรียน ลงสมัครเลือกตั้ง เพื่อเป็นกระบอกเสียง แทนเพื่อนนักเรียน ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการ และร่วมพัฒนาสถานศึกษาไปร่วมกับ ผู้ใหญ่ ซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีนี้ ได้จำลอง หน่วยคูหาเลือกตั้ง ใบเลือกตั้ง  การกำหนดระยะเวลา หาเสียง และ การลงคะแนนเสียง มีคณะกรรมการการเลือกตั้งสถานศึกษา และเขจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นนักเรียน เช่นกัน เปรียบเหมือการเลือกตั้งจริงของผู้ใหญ่  โดยมีคณะครูประจำชั้นนำนักเรียนในชั้นของตนออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงเลือกตั้ง กัน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ไปถึง มัธยมศึกษาปีที่ที่ 3 ร่วมกว่า 1,600 ราย สำหรับปีนี้นั้น มีตัวแทนนักเรียนลงรับเลือกตั้ง 2 พรรค คือ พรรครักษ์บ้านศรี และ พรรคพัฒนาบ้านศรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563