เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มการเกษตรเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


 


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมการสร้างรายได้โดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพื่อความมั่นคงของชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มการเกษตรเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า โดยมี นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ฟุ่มเฟือย และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกุลลนิษฐ์ มโนรัตน์สกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดข้าวชลบุรี และ คุณเพ็ญจิต แสงสว่าง เกษตรกรต้นแบบอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจ จำนวน ๑๐๐ คน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563