กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศห้ามใช้เครื่องจับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดในฝั่งอ่าวไทย ร่วมถึง จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลทางวิชาการพบว่า พื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทย รูป ตัว ก .  ซึ่งประกอบด้วยหลายจังหวัด ร่วมทั้ง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ ที่มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม  ของทุกปี จะมีสัตว์น้ำขนาดเล็กและวัยอ่อน อพยพ มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งประมงมีการนำเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพ มักติดสัตว์ทะเลขนาดเล็ก และวัยอ่อนมากับเครื่องมือเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลอย่าง บูรณาการ จึงห้ามมิให้ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำทะเลบางชนิด ในพื้นที่ชายฝั่ง ประกอบด้วย บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี  ด้วย เครื่องมืออวนล้อม อวนลาก อวนรุน อวนครอบ  อวนติดตา ใช้จับปลาทู ที่ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลาก อวนรุน ที่ประกอบกับเรือเล็ก ลำเดียว ความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตรที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส  และ การทำประมงพื้นบ้าน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือเริ่มตั้งแต่ 15 มิถุนายน 15 สิงหาคม ห้ามทำประมงในช่วงของฝั่งอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกบางส่วน  และ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนในด้านเหนือบางส่วน ร่วมถึงบางส่วนของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563