โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม ตรวจรับการประเมินสถานศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของชุมชน ระดับประเทศที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระดับประเทศ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม ได้ถูกคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 7 สถานศึกษาระดับประเทศ ในการเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  โดยทางโรงเรียน ได้เตรียม ผลการนำเสนอ เชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนการสอน   การบริหารจัดการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการ ขยายสถานศึกษาพอเพียง ร่วมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน  การจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ 18 ฐาน ที่ชุมชนสามารถมาศึกษาหาความรู้ได้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563