เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา จัดอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี เข้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมความรู้ การดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับนักเรียน ของทางสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่ นักเรียนควรเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก วิธีดับเพลิง เบื้องต้น ให้ปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์ สินรู้จักการจำแนกระเภทเพลิงไหม้ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และ การระงับเพลิงไหม้ได้ถูกต้องตามสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และยังสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อต่อยอดการเป็น อาชีพนักดับเพลิง ในอนาคต  โดยมีทางเจ้าหน้าที่ได้สาธิต เพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนลองปฏิบัติ จริง เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ ที่สาธิตขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ควบคุมความปลอดภัยอยู่ใกล้ ๆ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563