สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาศรีราชาเปิดโครงการรณรงค์การจัดการน้ำเสียภาคครัวเรือน ให้กับสถานศึกษา ในเขตศรีราชา นำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนและการเรียนการสอนที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขา ศรีราชา นำคณะตัวแทนนักเรียน จากสถานศึกษาในเขตเมืองศรีราชา อาทิ  โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนศรีราชา พร้อม ชุมชน ร่วมโครงการรณรงค์การจัดการน้ำเสียภาคครัวเรือน ให้กับนักเรียน และชาวชุมชน นำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตน ประจำปี 2560 สืบเนื่องจาก เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย และได้มีการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นำน้ำเสียที่รวบรวมได้ในระบบท่อที่มีอยู่ไปบำบัด โดยมอบภารกิจให้ องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเมืองศรีราชา ระยะเวลากว่า 15 ปี โดยโครงการครั้งนี้ ได้หยิบยกและนำเอาความในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย มาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปปรับใช้ ในภาคครัวเรือน ในการจัดการน้ำเสีย ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย และถูกวิธี ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำ ซึ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ต่างร่วมกันตอบโจทย์ คำถามต่าง ๆ ที่ทางวิทยากรได้เตรียมมา ในการจัดการน้ำเสีย ในรูปแบบที่ตนเข้าใจ การทำแบบสอบถาม และชมวีดีทัศน์ การอนุรักษ์พลังงาน และจัดการน้ำเสีย สร้างจิตสำนึก ในการจัดการน้ำเสียต่อไป ในครัวเรือนของตน และนำไปประกอบการเรียนการสอนในภาควิชาของตน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563