เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก อย่างต่อเนื่อง ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเมืองศรีราชา
ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชรัส สุวรรณ รองนายกเมืองศรีราชา ฝ่ายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และ สถานศึกษา ในเขตเมืองศรีราชา จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้รักษ์ ห่วงแหน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ให้ท้องถิ่นของตนดีขึ้น โดยร่วมกันเก็บขยะ ตามสถานที่ ต่าง ๆในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา บริเวณชายหาดทะเลศรีราชา ร่วมทั้งตามถนน หนทาง ในเขตเมืองศรีราชา  ซึ่งเทศบาล ได้จัดวัสดุ อุปกรณ์ ในการเก็บกวาด ทำความสะอาด ให้บริการ กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ

ในส่วนที่บริเวณหลังเขาเทศบาลเมืองศรีราชา นายจิระจักรภาพ รองนายกเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเขาเทศบาลเมืองศรีราชา เนื่องในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 2560  โดยได้นำ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และ ชาวชุมชน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เขาเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังเทศบาลเมืองศรีราชา ให้กับมาอยู่ในสภาพสวยงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้กับประชาชน ที่มาติดต่องานราชการ อีกทั้งเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ ให้กลับมาสวยงาม ไม่รกร้าง และเป็นแหล่งอาศัย ของสัตว์มีพิษ หรือ คนจรจัด ต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563