ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมให้แนะนำเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพในเด็กที่ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้คำแนะนำเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก ให้กับผู้ปกครอง ที่พาบุตรหลาน มารับการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง คอยสอดส่องดูแลพัฒนาการของลูกน้อย ถึงการเจริญเติบโต ความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ จิตใจ และอารมณ์ ในแต่ละช่วงวัย ของเด็ก ซึ่งการสังเกตพัฒนาการในเด็ก นั้น จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ปกครอง เลี้ยงลูกน้อย ได้ง่ายขึ้น และถูกต้อง เพื่อไม่ให้เติบโต มาเป็นเด็กที่ก้าวร้าว เอาแต่ใจ โดยใช้ความรัก ความห่วงใย จากพ่อแม่ ร่วมถึงการร่วมเล่นกิจกรรม ต่าง ๆ กับลูกน้อย ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนอารมณ์ ดี มีจิตใจที่แจ่มใส มากขึ้น นอกจากนี้ ทางศูนย์ ยังให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น ให้กับเด็ก ที่ป่วย ไม่สบาย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และ ไม่ให้ผู้ปกครองเสียเวลาการงานและค่าใช้จ่าย ในการพาบุตรหลานมาพบแพทย์แต่ละครั้งสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563