เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา จัดอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศรีราชาที่วิทยาลัยอาชีวะศรีราชา  จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรมความรู้ การดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับเหล่านิสิต นักศึกษา และ คณะครู ของทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา   ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งของภาควิชา ที่นักศึกษาควรศึกษาเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จัก วิธีดับเพลิง เบื้องต้น ให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน  ร่วมถึงรู้จักการจำแนก ประเภทของเพลิงไหม้ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพื่อเข้าระงับเพลิงไหม้ ได้อย่างถูกต้องตามสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ นั่น ๆ โดยทางเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีการสาธิต เพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เพลิงไหม้ที่เกิดจากการรั่วไหลของถังแก็สหุงต้ม เพลิงไหม้ที่เกิดจากการประกอบอาหารในครัวเรือน  โดยให้นักเรียนทดลองปฏิบัติ จริง ในการระงับเพลิงไหม้  ซึ่งนักเรียนบางคนก็ ยังไม่กล้า และยังตกใจ เมื่อได้ทดลองเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ ที่สาธิต ขึ้น โดยมีทางเจ้าหน้าที่คอยดูแล และให้คำแนะนำ การระงับเพลิงไหม้อย่างใกล้ชิด ปลอดภัย และถูกวิธี
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563