เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับ กองอำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จังหวัดชลบุรี นายจิระ จักกะภาพ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ สร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ประจำปี 2560  โดยได้รับความร่วมมือจาก กองอำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี  โดยมี นิสิตนักศึกษา นักเรียน และตัวแทนชุมชนในเขตเมืองศรีราชา เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย และการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการเลือกตั้ง ข้อบังคับ ข้อห้าม เพื่อให้มีการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้เข้มแข็ง และ การมีกิจกรรมส่วนร่วม กับ ชุมชน และองค์กรภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ (ROAD MAP)   ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  ระยะที่ 2  การให้ความเข้าใจในการสร้างความเข้าใจ สารรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นระยะที่เทศบาลเมืองศรีราชา กำลังสร้างความเข้าใจให้กับ ทุกภาคส่วน อยู่ในขณะนี้ และ ระยะที่ 3 การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งใหม่ เพื่อรองรับการเลือกตั้งในทุกระดับชั้น ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ ตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระ มหากษัตริย์เป็นประมุข

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563