สถานศึกษาในตำบลบางพระ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด ปี 60ที่โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ครูกวีโลก ประจำปีการศึกษา 2560  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน และเยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักถึง ประวัติความเป็นมาของท่านสุนทรภู่ ที่ได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกไทย กวีเอกโลก โดยท่านสุนทรภู่ ได้ประพันธ์วรรณคดี วรรณกรรม บทกลอน ต่าง ๆ ที่สร้างชื่อเสียง อาทิ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี กับนางผีเสือสมุทร บทกวีนิราศเมืองแกลง ภายในกิจกรรม กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จัดให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความสามารถ ในการแข่งขันเขียนบทกลอน คำประพันธ์ วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี  คัดลายมือ และการแสดงความสามารถในด้านภาษาไทย ด้านต่าง ๆ ร่วมทั้ง การแสดงละครเวที เรื่องสุดสาคร ประกอบบทกวีที่ สุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้    พร้อมมีการ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดต่าง ๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษานี้

ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระร่วมปล่อยแถวขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ กว่า 500 คนร่วมกันจัดกิจกรรม เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหา และโทษของการใช้สารเสพติด โดยจะปลูกฝัง ให้เด็ก และ เยาวชน มีจิตสำนึก  อุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ปฏิเสธแรงกดดัน ที่อาจมีอิทธิพล ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติด อบายมุข และ สิ่งมึนเมา โดยขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในครั้งนี้นั้นได้จัดให้นักเรียน ถือป้ายประชาสัมพันธ์ พิษภัยของสารเสพติดชนิดต่าง ๆ พร้อมป้ายลงนามรายชื่อนักเรียน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ไปรอบเขตตำบลบางพระ ผ่านชุมชนและสถานบริการต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563