องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  นายภิรมย์ อาจวารินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีนายกิตติพร เสียงเพราะ ปลัด อบต.หนองข้างคอก กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เพิ่มพูนทักษะในการช่วยเหลือปฏิบัติงานป้องกันอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณะภัยต่างๆ  อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ตระหนักดีว่า บ้านเมืองอาจต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆเวลาใดก็ได้ เพราะภัยพิบัตินั้น มีทั้งสาธารณะภัย ภัยจากการก่อวินาศกรรม  ซึ่งความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว เป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ สวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ซึ่งไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสาธารณะภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใด  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยไม่เพียงพอ  งานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงเป็นงานที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผุ้ประสบภัยต่างๆเป็นอย่างดี  ทั้งยังเป้นการช่วยเหลือเจ้ากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีสมาชิก อปพร. ที่มีความรู้ความสามารถ จึงจัดโครงการฝึกอบรมขึ้นทั้งภาคทษฏีและปฏิบัติ  ระหว่าง วันที่ 28 30 มิถุนายน 2560  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดชลบุรี   และครูฝึกประจำโครงการจากเทศบาลเมืองชลบุรี , เทศบาลเมืองบ้านสวน , เทศบาลเมืองแสนสุข , เทศบาลเมืองสัตหีบ , เทศบาลตำบลเสม็ด , และเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563