ชาวเมืองชลบุรีพร้อมใจเดินวิ่งพร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560เวลา 08.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หน้าว่าการอำเภอเมืองชลบุรี นายศิรัษฏ์  ประสพเนตร นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานปล่อยแถว เดิน-วิ่ง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  เป็นการผนึกกำลังรวมหัวใจไทยทั้งชาติ เพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันร่วมพิธีในครั้งนี้โดยทำการเดิน-วิ่ง จากหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ผ่านหน้า ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี หอพระพุทธสิหิงส์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ก่อนสิ้นสุดลงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยที่จะขจัดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้หมดสิ้นไป หรือเบาบางลง เป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกัน ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม โดยเฉพาะในส่วนของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา

Cr. คธาวุธ  ยิ้มในบุญ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563