โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2560ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่แพทย์จากกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ ประกอบด้วย บ้านห้วยกุ่ม ห้วยกรุ และบ้านโค้งดาราร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ดูแล ผู้ป่วย ผู้พิการติดเตียง  ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดขึ้น เพื่อให้กลุ่ม สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหา ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม ให้อยู่บ้านเพียงลำพัง ขาดการดูแล การเอาใจใส่ จากลูกหลาน ให้ได้ รับการรักษาอย่างถูกต้อง  ให้ได้รับการช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ถูกทอดทิ้ง และเดินหน้าสานต่อ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ ในระดับท้องถิ่นของตนเองได้  โยมีการสาธิตนำเครื่องมือทางการแพทย์ เผยแพร่เทคนิค การดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียง ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ การให้อาหาร การดูแลความสะอาดร่างกาย การจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทานตามระยะเวลา ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ กับคนในชุมชนได้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563