เทศบาลเมืองศรีราชาไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแจ้งให้ผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง ล่วงล้ำชายทะเล ไปลงทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง กับกรมเจ้าท่า พร้อมจัดรถบริการ รับส่ง วันนี้ จนถึง 22 มิถุนายน นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำชายทะเล ไปลงทะเบียนสิ่งปลูกสร้างกับกรมเจ้าท่า ภายใน 22 มิถุนายน นี้ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรี  ร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลศรีราชา กว่า 300 หลังคาเรือน ที่มีบ้านรุกล้ำในทะเล เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560  ควบคุมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต และปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่า ตามแบบที่กรมเจ้าท่ากำหนด เช่น บ้านหลังดังกล่าว มีขนาดกว้างและยาวเท่าไร ลักษณะเป็นแบบไหน โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ รวมถึงทางเจ้าท่าแจ้งว่าจะไม่มีการมาออกหน่วยรับแจ้งเอกสารแล้วต้องให้ไปดำเนินการที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรีเอง ทางด้านเทศบาลเมืองศรีราชาจึงจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจัดบริการรถรับ-ส่ง ซึ่งจะมาจอดที่บริเวณหน้าโรงแรมสามชัย โดยออกเวลา 08.30 นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 20วันที่ 22 มิถุนายน นี้

สัมภาษณ์  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563