“โครงการอบจ.ชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 10ประจำปีงบประมาณ 2560”
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชนครั้งที่ 10ประจำปีงบประมาณ 2560โดยมีประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ่อทองรวม 7 แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เทศบาลตำบลบ่อทอง เทศบาลตำบลธาตุทององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ และองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทองซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 512ราย แว่นตา 111รายไม้เท้าค้ำยัน 58ราย รวมไปถึงการแจกพันธุ์พืชพันธุ์ปลา และยังมีหน่วยราชการต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผมชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOPอีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 41หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากและครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563