องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ในเขตพื้นที่น้ำเค็ม
ที่บริเวณสะพานชายทะเลบางทราย ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกำพล วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางทราย พร้อมด้วยประชาชนชาวบางทราย นักเรียน เจ้าหน้าที่ทหารกรมทหาราบที่ 21 รักษาพระองค์ ร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ในเขตพื้นที่น้ำเค็ม โดยร่วมกันโยนลูก ปม.1 บอลล์(DASTA BALL) เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำทะเลให้ดีขึ้น ใช้อัตราการโยน 1 ลูกต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร

สำหรับการโยนลูกปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) สืบเนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์ ขี้ปลาวาฬ (RED tide) หรือเรียกว่าแพลงก์ตอนบลูม เป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำขาดอากาศหายใจตายลงเป็นจำนวนมาก การนำลูกปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) มาโยนลงสู่ทะเลเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำทะเลให้ดีขึ้น สร้างสมดุลคืนสู่ธรรมชาติทำให้ชายฝั่งทะเลใสสะอาดและดีขึ้นซึ่งเป็นการปฏิบัติร่วมกันมาตลอดเวลา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรียังได้ทำการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจในเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ (RED tide) หรือเรียกว่าแพลงก์ตอนบลูมให้ประชาชนเข้าใจอีกด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563