โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาลและงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล
ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์กิตติคุณ  ชัยเวช นุชประยูร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurse : ICN) ได้กำหนดให้เป็น "วันพยาบาลสากล" เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่มวลมนุษย์ รวมถึงมีเจตจำนงให้พยาบาลทั่วโลกรวมพลัง ร่วมมือกันจัดกิจกรรบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน  ในปี 2560 นี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากล ไว้ว่า "Nurse : A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Golds " หรือ "พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมพลังเพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชนรวมถึงการสร้างคุณค่าในงานพยาบาลและการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563