หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับ กลุ่มสตรีอำเภอศรีราชาเปิดโครงการคัดกรอกมะเร็งในสตรี พร้อมเชิญชวนสตรีทุกท่าน ตรวจมะเร็งฟรี ในสัปดาห์หน้า
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งเต้านม ให้กับสตรี และ กลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางพระ และ สตรีอำเภอศรีราชา ที่จัดสรรงบประมาณ จำนวน 70,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการขึ้นต่อเนื่องมาทุกปี วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุหลัก ทำให้หญิงไทย มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี การที่ผู้หญิง มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ก่อเกิดโรคมะเร็ง ที่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการช่วยชีวิต หญิงไทยโดยในพื้นที่อำเภอศรีราชา จากรายงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชานั้น มีหญิงไทยเข้ารับบริการตัดเต้านม เนื่องจากเป็นโรคมะเร็ง เฉลี่ยแล้วเดือนละ 6 ราย ถือว่าเป็นสถิติที่ ลดลง เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ รณรงค์ และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา กว่า 9 ปี จนทำให้ ในปีงบประมาณ 2560 จึงยังไม่พบหญิงไทย เป็นโรคมะเร็ง ทุกชนิด ในขั้นรุกราม ก็ตาม ทั้งนี้การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญ และ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งให้โรคมะเร็งในผู้หญิงลดลง เช่นกัน นอกจากกิจกรรมในการบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้นั้น เทศบาลตำบลบางพระ ยังเชิญชวนสตรีทุกท่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในอำเภอศรีราชา มาร่วมคัดกรกอ และตรวจสอบหาโรคมะเร็ง ต่างๆ  ได้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม จัดขึ้นที่ เรือนวัฒนธรรมชายทะเลบางพระ และ วันที่ 26 พฤษภาคม ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมภาษณ์ นางนงเยาว์ กลิ่นสุคนธ์ ประธานสตรีอำเภอศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563