องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา เปิดศูนย์ฝึกการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างเป็นทางการ
  ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชีระ วงศบูรณะ รักษาการผู้แทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม   นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันเป็นสักขีพยาน เปิดศูนย์ฝึกอบรมการบริหารหารจัดการระบบน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา อย่างเป็นทางการ หลังจากที่เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมมือกับ องค์การจัดการน้ำเสีย ให้เข้ามาดูแล และดำเนินการ ระบบบำบัดน้ำเสีย ในเขตเมืองศรีราชา  เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ตะกอนเร่ง ประเภทถังเติมอากาศแบบคลองวงเวียน มีสถานีสูบน้ำเสีย 1 แห่ง ถังดักกรวดทราย ถังเติมอากาศ ถุงตะกอน ระบบฆ่าเชื้อโรค และระบบกำจัดตะกอน   ออกแบบให้มีอัตราไหลเฉลี่ย 18,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชนเมือง จากประสิทธิภาพ ของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังกล่าว จึงส่งผลให้ ก่อตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย ให้กับกลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจ สามารถมาเข้าเยี่ยมชามการดำเนินงานของศูนย์ ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องไม้ เครื่องมือ และระบบการจัดการน้ำเสีย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอด แนวความคิดในการนำระบบจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองศรีราชา ไปปรับใช้กับท้องถิ่นของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมภาษณ์ นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา (ในคลิป)สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563