โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลบ้านห้วยกุ่ม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เปิดโครงการแพทย์แผนไทย และทางเลือกการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในผู้สูงวัย

 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม บางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธาน เปิดโครงการให้ความรู้ แก่ประชาชน เรื่อง การแผนแพทย์ไทย และใช้ยาสมุนไพร ในชีวิตประจำวัน ร่วมถึงการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับ วัยผู้สูงอายุ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการ  มีทักษะในการ ดำรงชีวิต การเลือกใช้ยาสมุนไพร และพืชสมุนไพรใกล้ตัวในการดูแลสุขภาพ และปลูกฝังให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีแนวคิดในการปลูก พืชสมุนไพร และใช้ ยาสมุนไพร ไว้กิน ไว้ใช้ กัน ในครัวเรือน ของตนเอง ที่หาได้ง่าย ร่วมทั้งการเลือกรับประทาน อาหารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ มีส่วนประกอบ จากพืชสมุนไพร ในเมนูอาหาร ต่าง ๆ ทุกมื้อ พร้อมทั้งทดลองเสาะแสวงหา พืช สมุนไพร ชนิดใหม่ ๆ มาทดลอง ทำ และ คัดแยก เป็นส่วนประกอบ ในยาสมุนไพร หรือสารหอมระเหย ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ส่งคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มาร่วมทำกิจกรรม ทั้งการบรรยายให้ความรู้ และ ทดลองปฏิบัติ การทำยาจากพืชสมุนไพร เพื่อนำกลับไปใช้ในครัวเรือน ตลอดทั้งวัน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563