องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ชี้แจ้งทำความเข้าใจก่อนส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิด การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ บ้านหนองข่า และบ้านโป่งดินดำ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วม รับฟังการปฐมนิเทศ กว่า 100 คน อย่างพร้อมเพรียง โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้ทราบถึง นโยบาย การศึกษา การเตรียมตัวส่งบุตรหลาน เข้าเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง  การให้ผู้ปกครองปฏิบัติตน ในการเฝ้าติดตามพฤติกรรม ของเด็กและผู้ปกครอง ภายใน 2 สัปดาห์แรก ที่ปล่อยบุตรหลานมาเรียน ร่วมถึงกฎระเบียบ   ข้อห้าม  กำหนดการ ตารางเรียน ตารางสอน การแต่งกายในแต่ละวัน และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถาม และข้อเสนอแนะ กับทางศูนย์ได้ โดยมีผู้ปกครองรายหนึ่ง เปิดเผยความในใจว่า ตนเอง เคยเป็นนักเรียนของทางศูนย์มาก่อน ตั่งแต่ สมัยตนยังเด็ก รู้สึก ตื่นเต้น และดีใจที่ได้ส่งบุตรหลานของตน กลับมาเรียนยัง ที่ที่ตนเคยเรียน และ ปัจจุบัน ทางศูนย์ มีการพัฒนาไปมาก คล้ายกับ สถานศึกษาของภาคเอกชน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระนั้น  ตั้งอยู่ 2 แห่งด้วยกันที่ หมู่บ้านหนองข่า และ หมู่บ้านโป่งดินดำ มีเด็กเล็ก เข้าเรียนประมาณ 120 คน มีบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 10 ท่าน สำหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนภายในศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ไม่ได้เรียกเก็บค่าเทมอ ค่าอาหาร ค่านม ใดๆทั้งสิ้น  เป็นภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินภาษีของประชาชน ตลอดการศึกษาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563