ศาลเยาวชน และ ครอบครัวจังหวัดชลบุรีจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้กับนักเรียน และสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จังหวัดชลบุรี นายจิระ จักกะภาพ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศาลยุติธรรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก แล เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เบื้องต้น เพื่อคุ้มครองสิทธิของตน และครอบครัว  สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเอารัดเอาเปรียบ ระหว่างผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดชลบุรี กับเยาวชนในท้องถิ่น ให้เกิดความใกล้ชิด และ สามารถติดต่อสอบถามกระบวนกฎหมาย ที่ถูกต้อง    โดยได้รับเกียรติจากผู้พิพากษา ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ มาร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และ ถาม ตอบปัญหากฎหมาย ต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการอยากทราบ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563