องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเปิดโครงการฝึกอาชีพ สอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และ น้ำข้าวโพด ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และผู้ว่างงาน
  ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กองการศึกษา ได้จัด โครงการฝึกอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ และ กลุ่มแม่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ 2560  วัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมเล้งเห็นถึงศักยภาพ ของผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นกลุ่ม วัย ที่มักถูกสังคม และ ครอบครัวปล่อย ทอดทิ้ง ให้พักอาศัย อยู่เพียงลำพัง ทั้งที่ บุคคลเหล่านั้น ยังคงมีความคิด และ พลังในการที่จะริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นพลังขับเคลื่อน ช่วยเหลือสังคม และ ครอบครัว  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงจัดโครงการฝึกอาชีพ ขึ้น โดย ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี ส่งวิทยากร มาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน สอนทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และ น้ำข้าโพด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบต่าง ๆให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองทำ เพื่อนำความรู้กลับไปประกอบอาชีพ หรือ ทำรับประทานกันในครอบครัว


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563