เทศบาลตำบลบางพระร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออกเปิดหลักสูตรสอนใช้งาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับชุมชน และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะอาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางพระ ได้เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่ม และ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เนื้อหา การใช้การระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไประยุกต์ใช้ในงานราชการ และ ชีวิตประจำวัน ในการจัดเก็บเอกสาร ร่วมถึงนำความรู้ที่ได้ ไปสอนต่อให้กับ คนในครอบครัว บุตรหลาน และชุมชน ต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ได้ฝึกให้ทดลองใช้โปรแกรม จัดเก็บเอกสาร โปรแกรมพิมพ์ดีด และ การใช้งานระบบสารสนเทศ เชื่อมต่อ เว็บไซค์อินเตอร์เน็ต ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563