สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ต่างจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น เพื่อปรับพื้นฐาน ทำความเข้าใจ กฎระเบียบ สิทธิของบุตรหลาน ในการศึกษาต่อสถานศึกษาใหม่
  ที่ลานอนเกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อม นายจิระ จักรภาพ รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นก่อนปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  พร้อมเดินตรวจเยี่ยม ความพร้อมของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  ความเรียบร้อยของสิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียนประถมศึกษา หลังใหม่ ที่กำลังก่อสร้างอยู่  ของทางโรงเรียน ทางนางรัจนา รัตนะวารี รักษาผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา มีการชี้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน ร่วมถึงปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน และความประพฤติของนักเรียน เพื่อหาทางแก้ไข ปรับปรุง และ ส่งเสริมให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติ ตนดีขึ้น ในปีการศึกษานี้ อีกด้วย นอกจากนี้ได้บอกกำหนดการต่าง ๆ โครงการ กิจกรรมของทางโรงเรียนที่จะดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น ประจำวิชา ฝ่ายปกครอง  และชี้แจ้งสิทธิประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุ และสิทธิ์เรียนฟรี จากรัฐบาล

                ในส่วนที่วิทยาลัย อาชีวะศึกษา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางพัชณีย์ สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ปกครองของนักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.  ปีที่ 1 จากทุกสาขาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจ้ง กฎระเบียบ ของสถานศึกษา การแต่งกาย การประพฤติปฏิบัติตน การเรียนการสอน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจ ให้กับผู้ปกครอง และบุตรหลาย ที่มาศึกษาต่อ ในสถานศึกษาร่วมกัน เนืองจากเป็นช่วงอายุกำลังเข้าสู่ วัยรุ่น เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของชีวิต หากได้มีการพูดคุย ถึงความประพฤติของบุตรหลาน แบบใกล้ชิดกับคณะครู ก็จะได้ช่วยเหลือ แนะนำ แนะแนว ใหhสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ไปได้ด้วยดี พร้อมให้ความมั่นใจ กับผู้ปกครอง ถึงขีดความสามารถ ของสถานศึกษา ถึงแม้ จะเป็นสถานศึกษา ที่สังกัดกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ได้นำหลักสูตร การเรียนการสอน ชั้นนำ เทียบเท่ากับ สถานศึกษาของเอกชน หรือ สถานศึกษาในระดับจังหวัด  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา จะเริ่มเปิดใช้ อาคารเรียน หลังใหม่ ที่สร้างใกล้แล้วเสร็จ อย่างเป็นทางการ เพื่อลดปัญหาความแออัด และ ห้องเรียนที่ทันสมัย มากขึ้น ตามสาขาวิชา ต่างๆ ที่เปิดสอน    


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563