เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในอนาคต จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๒ โดยมี รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีการอบรมในวันที่ ๒๔ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563