เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการเปิดอาชีพชุมชนสอนการทำน้ำผักผลไม้ และการคัดแยกขยะในชุมชน ให้กับชาวบ้านใน และผู้ที่สนใจ
                ที่ทำการชุมชนบ้านใน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาล เมืองศรีราชา ออกหน่วยจัดโครงการเปิดสอนอาชีพ ให้กับชาวชุมชนบ้านใน และ ชุมชนใกล้เคียง โดยครั้งนี้สอนการทำ น้ำผักผลไม้ เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 25460  โดยมีชาวชุมชนบ้านใน โดยเฉพาะเป็นผู้สูงอายุ สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม อย่างคึกคัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ คนในชุมชน ที่ว่างงาน สามารถ นำสูตรอาหารที่สอน และ ขั้นตอนการทำ ไปปรับใช้ ประกอบเป็นอาชีพในการค้าขาย ร่วมถึง กลุ่มแม่บ้าน ยังสามารถนำสูตรอาหารที่สอนกลับไป ทำรับประทาน กันในครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่าย และยังดีต่อสุขภาพ ของคนในครอบครัว  สำหรับการฝึกสอนอาชีพครั้งนี้ นั้น ได้สอนการทำน้ำผักผลไม้ หลายชนิด อาทิ น้ำเห็ดสามอย่าง น้ำสำรองลอยแก้ว น้ำใบบัวบก และน้ำมะม่วง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุข ยังจัดกิจกรรม ให้ความรู้ การคัดแยกขยะ ภาคครัวเรือน ของคนในชุมชนลดปัญหาขยะมูลฝอย ในชุมชน ให้เกิดประโยชน์


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563