เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และจัดการด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางสายตา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้การมองเห็นมีความชัดเจนมากขึ้น จึงได้จัดโครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยด้านระบบสายตาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางสายตาอันเกิดกับเด็กและเยาวชน โดยทำการตรวจคัดกรองเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางสายตาและได้ดำเนินการตัดแว่นสายตาให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับเด็กและเยาวชน ในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับแว่นสายตาในโครงการฯ ครั้งนี้ จำนวน ๑๘๐ คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563