สถานีตำรวจภูธรศรีราชา เปิดโครงการจิตอาสา อบรม กฎหมายจราจร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้รถ ใช้ถนน ร่วมกัน ให้กับสถานศึกษา
ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  อำเภอศรีราชา  เจ้าหน้าที่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ออกหน่วยเปิดโครงการ จิตอาสา อบรมกฎหมายจราจร และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ถนนร่วมกัน โดยได้ ส่งทีม เจ้าหน้าที่ตำรวจ วิทยากร งานจราจร สถานีตำรวจภูธรศรีราชา มาบรรยาย พร้อมสาธิต งานจราจร และกฎหมายจราจรเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ เพิ่มทักษะความรู้ให้กับ  กิจกรรม งาน อาสาจราจร ของทาง สถานศึกษา ให้สามารถจัดระเบียบ การจราจรภายในโรงเรียน และ นอกโรงเรียน ได้ เป็นการลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด และ ป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนนักเรียน ในช่วงเข้าเรียนเช้า และ เลิกเรียนเย็น  สามารถนำความรู้ในสัญลักษณ์ จราจร ป้ายจราจร และ พ.ร.บ บังคับใช้งานจราจร เบื้องต้น ไปใช้ได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังให้เยาวชน มีความรับผิดชอบ และหน้าที่ของพลเมืองดี มีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน ร่วมกัน ภายภาคหน้า
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563