เทศบาลตำบลบางพระร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก เปิดสอนความรู้การดูแลรักษารถยนต์ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เบื้องต้น ช่วงหน้าฝน ให้กับผู้ที่สนใจ ลดภาระในครอบครัว
ที่เทศบาลตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรี  เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก เปิดโครงการ สอน ให้ความรู้ การดูแลรักษารถยนต์ และการซ่อมแซมเครื่องยนต์ เบื้องต้น ให้กับผู้ที่สนใจ และ พนักงานเทศบาล  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เชิงช่าง ให้กับผู้ที่สนใจ และ พนักงาน ได้มีทักษะ ในการตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ รถยนต์ ของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกประเภท ร่วมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล ให้สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถซ่อมแซม ร่วมถึง ประเมินความเสียหายเองได้ เบื้องต้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับ อู่ซ่อมรถยนต์ ลดภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน ภายในโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมเมื่อได้รับความรู้ ต่างทำการตรวจสอบรถยนต์ ของตนเอง ว่าเกิดการชำรุดเสียหาย ส่วนใดบ้าง ก่อนจะนำปัญหา กลับมาปรึกษา กับทาง คณะอาจารย์ อีกครั้งเพื่อรับคำแนะนำกลับไปซ่อมแซมได้เอง  ต้อนรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563