เทศบาลนครแหลมฉบัง ทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก
ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พิจารณาร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตั้งแต่การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระบรมอัฐิ พระราชกุศลพระบรมอัฐิเลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ซึ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีฯ จำนวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งพิจารณาการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทั้งที่อยู่ในส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการถวายพระเพลิง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ โอกาสนี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้พี่น้องชาวแหลมฉบัง ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก สำหรับถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเมืองทอง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเริ่มจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยมีผู้ฝึกสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฟรี


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563