มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก จัดการประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ 2017 เปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษานำแสดงผลงานทางการอาหาร
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการแข่งขัน ประกวดนวัตกรรมอาหาร เพื่อคนรุ่นใหม่ 2017 วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถแปรรูป เพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย แถมยังเป็นการสร้างเวที ให้นิสิต นักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร ได้กล้าแสดงออก ในการนำแสดงผลงานอาหารแปรรูป เพื่อคนรุ่นใหม่ สร้างทักษะในการปฏิบัติงานจริง อีกดัวย สำหรับบรรยากาศภายในงาน นิสิต นักศึกษา ต่างนำเสนอผลงาน การแปรรูปอาหาร เพื่อคนรุ่นใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มากมายหลายทีม  อาทิ ขนมปังเพื่อสุขภาพ , คอดเทลไข่ไส้กรอก , มินิ พาย , บราซิล บัน และ สลัดผักเพื่อสุขภาพ แถมยังให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม กันอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563