ปะมงศรีราชา เตือนประกาศ กรมประมง เอาจริง ห้ามใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำผิดประเภทจับสัตว์น้ำจืดทุกแหล่งน้ำ ในช่วงฤดูน้ำแดง หรือ ช่วงปลาวางไข่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน นี้ นายบุญแคล้ว วงศ์พล หัวหน้าประมงอำเภอศรีราชา ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าว ว่า กรมประมง กำหนดให้ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม ถึง 15 กันยายน ของทุกปี เป็นฤดูปลาวางไข่ ในแหล่งน้ำจืด ในท้องที่ ทุกจังหวัด  จึงห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือ ด้วยวิธีใด ๆ ในที่จับสัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำจืด ทุกประเภท โดยยกเว้นการทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือ การรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อน  ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาต จากอธิบดีกรมประมงก่อน รวมทั้ง ขอยกเว้น เครื่องมือประมง บางประเภท ที่สามารถจับสัตว์น้ำจืดได้ อาทิ เบ็ดตกปลา  ยกเว้นการจับปลาด้วยเบ็ดราว  ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และ ชะนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง ให้ทำการประมงได้ หาก ฝ่าฝืน จะต้องโทษ ตามพระราชบัญญัติกรมประมง มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000  – 50,000  บาท หรือ จำคุก  ทั้งนี้ในเขตอำเภอศรีราชา มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิอ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ซึ่ง เป็นอ่างเก็บน้ำจืด ที่มีความสำคัญ ต่อประชาชน  และมักมีประชาชนไปทำการประมงในหลายรูปแบบต่าง ๆ  ทั้ง วางข่าย วางเบ็ดราว และ การหาปลาแบบวิถีชาวบ้านอื่น ๆ จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ให้อยู่คู่กับแหล่างน้ำ และประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ต่อไป ไม่เพียงจะมีกฎหมายห้ามจับปลาฤดูวางไข่ในทะเล แต่ยังมีประกาศห้ามจับปลาน้ำจืด ในช่วง ฤดูน้ำแดงหรือช่วงที่ฝนตกชะหน้าดินลงมามาก ซึ่งเหมาะแก่การขยายพันธุ์ของพันธุ์ปลาน้ำจืด

สัมภาษณ์  นายบุญแคล้ว วงศ์พล หัวหน้าประมงอำเภอศรีราชา

             
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563